Template-advies

Veel toegankelijkheidsproblemen ontstaan in de templates en stijlbladen. Bent u bezig aan de bouw van een nieuwe website of -toepassing dan kan AnySurfer reeds in een vroeg stadium feedback geven op het eerste ontwerp in HTML en CSS.

In het template-stadium zijn eventuele problemen nog relatief eenvoudig aan te passen. Later neemt de complexiteit alleen maar toe en kunnen aanpassingen op meerdere plaatsen en in verschillende pagina's nodig zijn.

Het template-advies is geen volledig auditrapport omdat nog niet alle ijkpunten in dit stadium te controleren zijn.