Audit

De audit is een verplichte stap in het labelingstraject. Een audit is een systematische controle van alle ijkpunten uit de AnySurfer checklist. Het resultaat bezorgen we u in een online auditrapport. Welke sites komen niet in aanmerking voor een toegankelijkheidsaudit?

Steekproef

De audit gebeurt niet op de volledige website, maar op een steekproef van een dertigtal pagina's. Voor deze steekproef selecteren we in elk geval de homepage en de eerste pagina van elk item uit de hoofdnavigatie. Indien aanwezig voegen we daar pagina's aan toe zoals de sitemap, het contactformulier, de zoekfunctie en dergelijke. Als u de audit aanvraagt, kunt u zelf een aantal pagina's opgeven die we zeker in de steekproef moeten opnemen. U kent uw site immers beter dan wij en weet waar de "complexe" pagina's zitten. U heeft er alle belang bij dat wij deze pagina's in de audit opnemen zodat we u kunnen wijzen op eventuele toegankelijkheidsproblemen.

Onder complexe pagina's rekenen we formulieren, pagina's met een afwijkende opbouw en pagina's die multimedia-bestanden of gegevenstabellen bevatten.

Auditrapport

De toegankelijkheidsproblemen die tijdens de audit aan het licht komen, bundelen we in een auditrapport. Dit is een HTML-document, beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. In het rapport is voor elk ijkpunt van de AnySurfer checklist aangegeven of het in orde is of niet. Als er een toegankelijkheidsprobleem is, geven we aan waar het zich voordoet en hoe u het kunt verhelpen.

Het auditrapport bevat verduidelijkende screenshots, codevoorbeelden en concrete tips ter verbetering. Er is ook telkens een link naar de juiste pagina op de AnySurferwebsite. Daar vindt u dan uitgebreide toelichting bij elk toegankelijkheidsprobleem en ook informatie en standaardvoorbeelden hoe u ze kunt verhelpen.

En daarna?

Op basis van de informatie in het auditrapport bent u in staat om alle aangehaalde toegankelijkheidsknelpunten weg te werken. Heeft u toch nog heel wat vragen, dan nodigen wij u uit voor de workshop "knelpunten in de praktijk". U kunt er ook voor kiezen om een opleiding te volgen.

Na de ontvangst van het auditrapport heeft u drie maanden tijd om de nodige aanpassingen uit te voeren. Als u klaar bent, vraagt u een validatie aan.