Wetten en standaarden

Sinds 23 september 2018 is de Europese richtlijn inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties omgezet in Belgische wetgeving.

Lees een samenvatting van de directive.

Wat eist de Europese richtlijn?

De richtlijn zegt dat alle overheidswebsites en mobiele applicaties waarneembaar, bedienbaar, begrijpelijk en robuust moeten zijn (zie artikel 4). Een manier om dit te bereiken is door te voldoen aan een geharmoniseerde Europese norm, EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) Accessibility requirements for ICT products and services. Deze norm is gebaseerd op WCAG 2.1.

Wat is WCAG 2.0 en 2.1?

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) is een officiële aanbeveling van het W3C (World Wide Web Consortium) om het web zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle gebruikers. WCAG bestaat uit testbare succescriteria verdeeld in drie niveau's: A, AA en AAA.

  • WCAG 2.0 was sinds 2008 de internationale norm voor webtoegankelijkheid.
  • WCAG 2.1 is de nieuwe aanbeveling van het W3C sinds juni 2018. Het is een uitbreiding op WCAG 2.0. Alle succescriteria van WCAG 2.0 komen ook in versie 2.1 voor. Er zijn enkel nieuwe criteria toegevoegd om beter aan de noden van alle gebruikers te voldoen.

Waar komt het AnySurferlabel mee overeen?

Websites die het AnySurferlabel behaalden voor december 2018 voldoen minstens aan WCAG 2.0 niveau A. Vanaf januari 2019 voldoen alle websites die het label behalen aan WCAG 2.1 niveau A.