u bent hier

Toegankelijkheidsmonitor

Hoe is het gesteld met de toegankelijkheid van Belgische websites? Dat onderzoeken we sinds 2007 dankzij de hulp van hogeschoolstudenten. Helaas moeten we vaststellen dat de meerderheid van de websites nog onvoldoende rekening houdt met de criteria voor toegankelijkheid. Veel mensen (met een beperking) blijven dus moeilijkheden ondervinden om websites te gebruiken.

Lees het meest recente rapport van de toegankelijkheidsmonitor

De monitor toont jaar na jaar dat er nog veel werk is. We hopen dat de studenten die deelnemen daarbij zullen helpen. Als voorbereiding op hun onderzoek volgden ze allemaal een gastcollege door AnySurfer. We tonen hen welke moeilijkheden mensen met een beperking ondervinden op internet en hoe ze zelf als webdesigner deze problemen eenvoudig kunnen voorkomen. Docenten integreren toegankelijkheid ook steeds meer in hun lessen, cursusmateriaal en eindbeoordelingen. Studenten van vandaag zullen later op de arbeidsmarkt dus beter vertrouwd zijn met toegankelijk ontwerpen.

Meer over de methodologie waarmee de resultaten van de toegankelijkheidsmonitor worden berekend

Evolutie van de resultaten

staafdiagram met cijfers van de monitor van 2007 tot 2020