PDF formulieren

Een PDF-formulier is ofwel statisch (d.w.z. bedoeld om af te drukken en met de hand in te vullen) ofwel interactief (d.w.z. invulbaar via de computer).

Een statisch formulier kunnen we niet toegankelijk beschouwen voor iedereen omdat mensen met een motorische of visuele handicap het niet zelfstandig kunnen invullen. Natuurlijk moet het wel, net als alle andere pdf-documenten, leesbaar zijn zodat men tenminste weet welke informatie wordt gevraagd in het formulier. We verwijzen daarvoor naar de adviezen voor toegankelijke pdf-documenten.

Een interactief PDF-formulier kunt u op verschillende manieren maken.

  1. U kunt vertrekken van een bestaand statisch formulier in PDF-formaat: het is mogelijk om er automatisch een interactief formulier van te maken met Acrobat Pro. Het succes is variabel en hangt af van de manier waarop het formulier is opgemaakt. Als Acrobat Pro niet alle velden detecteert, kunt u ze manueel toevoegen in Acrobat Pro.
  2. U kunt vertrekken van een formulier dat u maakt in Microsoft Word: in dit geval kunt u het document meteen zo opmaken dat het goed wordt gedetecteerd door Acrobat Pro.
  3. Als u over Adobe Livecycle Designer beschikt, kunt u daarin meteen een interactief formulier aanmaken in PDF.

Om gebruikers toe te laten het document op te slaan met de ingevulde gegevens, moet u in Acrobat klikken op:

  • File
  • Save as
  • Reader extended pdf
  • Enable additional features