u bent hier

Alle artikels

Formulieren in Word? Geen goed idee

De ingebouwde formulierelementen van Word zijn niet toetsenbordtoegankelijk. Als je het formulier beveiligt, worden ze dat wel, maar dan moet je aan elk veld handmatig een helptekst toevoegen om aan screenreadergebruikers duidelijk te maken waar elk veld voor dient.

Live regions

Met het attribuut aria-live maakt u van een blok een live region. Als de tekst in dat blok wijzigt, zullen screenreaders die automatisch uitspreken.

Gebruik geen ARIA role=application

Deze waarde voor het ARIA role-attribuut heeft een heel specifieke betekenis met grote gevolgen. We leggen uit waarom je deze niet gebruikt in webpagina's.

Aria-label en aria-labelledby

Twee attributen die in de accessibility tree namen van componenten toevoegen of wijzigen.

ARIA status en eigenschappen

Er zijn heel wat ARIA-attributen om de status en eigenschappen te bepalen van componenten in de accessibility tree.

Het ARIA role attribuut

Het ARIA-attribuut role bepaalt de rol van een component in de accessibility tree.

Een toegankelijke tabs-widget

Tabs op een website zijn visueel erg duidelijk en tegelijk heel verwarrend voor wie het scherm niet ziet of geen overzicht heeft over het hele scherm.

Testen met een screenreader

Een screenreader is een software-hulpmiddel voor blinden en slechtzienden om een computer, tablet of smartphone te bedienen. Waar moet je op letten als je deze software wil gebruiken om je website of app op toegankelijkheid te controleren?

Klare taal

De informatie op een website moet geschreven zijn in duidelijke taal die iedereen begrijpt.

Gebarentaal

In België kennen we de Vlaamse Gebarentaal en la Langue des Signes de Belgique Francophone.

Audiodescriptie

Een geluidsspoor dat aan een video is toegevoegd. Een extra stem beschrijft daarin wat er in beeld gebeurt. Dat is een manier om de visuele informatie in een video toegankelijk te maken voor een persoon met een visuele beperking.

Videospelers

Kan iedereen je video's bedienen?

WCAG checklist van WebAIM

De Web Content Accessibility Guidelines zijn intimiderend lang. Als je een beknopt overzicht wil, is de checklist van WebAIM geschikt.

Scalable Vector Graphics (SVG)

Scalable Vector Graphics bieden bepaalde voordelen tegenover hun rastergebonden soortgenoten. Dankzij hun vectoriële aard kan je ze eindeloos herschalen zonder kwaliteitsverlies.

Het uitvergroten van websites

Slechtzienden vergroten websites bij het bekijken ervan. Een manier om hieraan tegemoet te komen, is door een responsieve website te maken.

Een toegankelijk gebruik van kleur

Niet iedereen neemt kleuren op dezelfde manier waar. Daarom is het belangrijk om niet enkel op kleur te rekenen om informatie weer te geven.

Zichtbare links

Links moeten zichtbaar zijn voor iedereen. Indien het niet duidelijk is dat een link klikbaar is, zal deze ook niet gebruikt worden. Dit artikel geeft aan hoe je links WCAG-conform maakt.

Toegankelijke formuliervalidatie

Toegankelijke webformulieren zijn belangrijk om vlot te communiceren met je doelpubliek. Een essentiëel element hierin is een toegankelijke formuliervalidatie.

Betekenisvolle paginatitel

Met het title-element geeft u iedere webpagina een betekenisvolle titel.

Verborgen tekst

Er zijn verschillende technieken om tekst of onderdelen van een website (tijdelijk) te verbergen. Kies de juiste techniek afhankelijk voor wie de onderdelen bedoeld zijn.

Captcha en andere anti-spamtechnieken

Een visuele captcha is een afbeelding die een moeilijk te lezen letter- of cijferreeks bevat die je moet overtypen om te bewijzen dat je geen spambot bent.

Voldoende contrast

Een hoog contrast van tekst ten opzichte van de achtergrond zorgt ervoor dat kleurenblinden en slechtzienden de tekst makkelijk kunnen lezen. Wat is een voldoende hoog kleurcontrast en hoe meten we dit?

Bewegende animaties pauzeren

De gebruiker moet een animatie kunnen stoppen, pauzeren of verbergen.

Verbind labels met formuliervelden

Formulieren bestaan enerzijds uit formuliervelden (zoals invoervelden, keuzerondjes, aankruisvakjes en keuzelijsten) en anderzijds uit instructies of labels, die informatie geven bij het veld.

Verbind elk veld met het bijhorende label met behulp van het label-element.

Geef de taal van de inhoud aan

Geef aan in welke taal een document of webpagina is geschreven. In HTML doe je dat met het -lang-attribuut in het html-element.

Semantiek

Het volstaat niet om visueel aan te duiden wat een kop of een lijst is. Gebruik de structuurelementen die HTML biedt voor het markeren van koppen en lijsten.

Tagged PDF vanuit Open Office

Om een PDF-document toegankelijk te maken, moet het bestand voorzien worden van codes, ook wel 'tags' genoemd. Waar moet je op letten in OpenOffice Writer?