u bent hier

Alle artikels

Klare taal

Een website kan technisch goed toegankelijk zijn, maar dit verliest zijn waarde als de inhoud moeilijk te begrijpen is voor de bezoeker. Een website met informatie die voor iedereen belangrijk is, mo…

Gebarentaal

In België kennen we de Vlaamse Gebarentaal en la Langue des Signes de Belgique Francophone.

Videospelers

Van alle videospelers op de markt zijn er helaas weinig met een toegankelijke interface. Veelvoorkomende problemen: Toetsenbordval Controls niet of incorrect gelabeld Niet bereikbaar met toets…

WCAG checklist van WebAIM

De Web Content Accessibility Guidelines zijn intimiderend lang. Als je een beknopt overzicht wil, is de checklist van WebAIM geschikt.

Scalable Vector Graphics (SVG)

Scalable Vector Graphics bieden bepaalde voordelen tegenover hun rastergebonden soortgenoten. Dankzij hun vectoriële aard kan je ze eindeloos herschalen zonder kwaliteitsverlies.

Het uitvergroten van websites

Slechtzienden vergroten websites bij het bekijken ervan. Een manier om hieraan tegemoet te komen, is door een responsieve website te maken.

Een toegankelijk gebruik van kleur

Niet iedereen neemt kleuren op dezelfde manier waar. Daarom is het belangrijk om niet enkel op kleur te rekenen om informatie weer te geven.

Zichtbare links

Links moeten zichtbaar zijn voor iedereen. Indien het niet duidelijk is dat een link klikbaar is, zal deze ook niet gebruikt worden. Dit artikel geeft aan hoe je links WCAG-conform maakt.

Inhoud tonen of verbergen met aria-expanded

Een component die inhoud toont of verbergt, kan je toegankelijk maken met het aria-expanded-attribuut.

Toegankelijke formuliervalidatie

Toegankelijke webformulieren zijn belangrijk om vlot te communiceren met je doelpubliek. Een essentiëel element hierin is een toegankelijke formuliervalidatie.

Betekenisvolle paginatitel

Met het title-element geeft u iedere webpagina een betekenisvolle titel.

Verborgen tekst

Er zijn verschillende technieken om tekst of onderdelen van een website (tijdelijk) te verbergen. Kies de juiste techniek afhankelijk voor wie de onderdelen bedoeld zijn.

Captcha en andere anti-spamtechnieken

Een visuele captcha is een afbeelding die een moeilijk te lezen letter- of cijferreeks bevat die je moet overtypen om te bewijzen dat je geen spambot bent.

Ondertiteling

Video's die hoorbare informatie bevatten, moeten ondertiteld zijn.

Voldoende kleurcontrast

Een hoog contrast van tekst ten opzichte van de achtergrond zorgt ervoor dat kleurenblinden en slechtzienden de tekst makkelijk kunnen lezen. Wat is een voldoende hoog kleurcontrast en hoe meten we dit?

Bewegende onderdelen pauzeren

De gebruiker moet een animatie kunnen stoppen, pauzeren of verbergen.

Verbind labels met formuliervelden

Formulieren bestaan enerzijds uit formuliervelden (zoals invoervelden, keuzerondjes, aankruisvakjes en keuzelijsten) en anderzijds uit instructies of labels, die informatie geven bij het veld.

Verbind elk veld met het bijhorende label met behulp van het label-element.

Geef de taal van de inhoud aan

Geef aan in welke taal een document of webpagina is geschreven. In HTML doe je dat met het -lang-attribuut in het html-element.

Semantiek

Het volstaat niet om visueel aan te duiden wat een kop of een lijst is. Gebruik de structuurelementen die HTML biedt voor het markeren van koppen en lijsten.

Zichtbare focus

Als je met de tabtoets van link naar link navigeert, moet steeds zichtbaar zijn waar de focus terechtkomt. Definieer in het stijlblad een goed zichtbare :focus state.

Tagged PDF vanuit Open Office

Om een PDF-document toegankelijk te maken, moet het bestand voorzien worden van codes, ook wel 'tags' genoemd. Waar moet je op letten in OpenOffice Writer?