u bent hier

Alle artikels

Inhoud tonen of verbergen

Technieken voor een toegankelijke disclosure: het label van de knop geeft de actie aan, gebruik details met summary of geef de status aan met aria-expanded.

Zichtbare focus bij tabben

Als je met de tabtoets navigeert, moet steeds zichtbaar zijn waar de focus terechtkomt. Definieer in het stijlblad een goed zichtbare :focus state voor elke knop, link en formulierveld.

Tekstafstand is aanpasbaar

Tekst blijft leesbaar als de gebruiker de regelafstand aanpast of de witruimte tussen letters, woorden en paragrafen.

Overlays

Het verwachte gedrag van een toegankelijk modaal dialoogvenster.

CSS generated content

Via CSS kan je tekst, afbeeldingen en icon fonts toevoegen aan een webpagina. Waarmee moet je rekening houden voor toegankelijkheid?

Emoticons en emoji's

Ze zijn niet echt tekst en niet echt een afbeelding maar ze hebben wel een tekstalternatief nodig.

Waarom is een toegankelijk internet zo belangrijk?

Er zijn humane, technische, financiële en wettelijke argumenten om je te motiveren toegankelijke websites en apps te (laten) ontwikkelen.

Hoe schrijf ik een toegankelijkheidsverklaring

Als je inspanningen doet om toegankelijke websites en apps te maken, communiceer erover via een toegankelijkheidsverklaring.

Wat is ARIA?

ARIA-attributen verrijken de semantiek van een complexe webcomponent voor screenreaders en andere assistive technologies.

Vermijd flitsen

Vermijd flitsen met een frequentie van meer dan 3 per seconde.

Technieken om afbeeldingen een tekstalternatief te geven

Hoe geef je een tekstalternatief aan verschillende soorten afbeeldingen: alt-attribuut in html, verborgen tekst voor de iconen, aria-label, ...

Tekstversie voor video's en geluidsbestanden

Voor filmpjes, podcasts of andere geluidsfragmenten moet je een tekstversie of transcriptie voorzien. Dit artikel legt uit wat er in de tekstversie moet staan en beschrijft technieken om de tekstversie te maken voor geluids- en videobestanden.

Toegankelijke video's

Video's kunnen een handige manier zijn om informatie over te brengen. Hoe zorg je ervoor dat ze geschikt zijn voor iedereen?

Toetsenbordnavigatie

Alle functionaliteit die de website biedt, moet behalve met de muis ook met het toetsenbord te gebruiken zijn. Dit betekent ondermeer dat alle links en formuliervelden bereikbaar zijn met de tabtoets en activeerbaar met de entertoets.

PDF vanuit InDesign

Deze handleiding omschrijft de stappen die u doorloopt met InDesign om een toegankelijke PDF te maken.

Toegankelijke Word-documenten

Een aantal stappen om toegankelijke Word-documenten te maken. Vaak komt het erop neer om de ingebouwde functies van Word correct toe te passen.

Toegankelijk PDF-document vanuit Word

Zorg voor een toegankelijk brondocument en zet het op de juiste manier om naar PDF.

Websites testen op toegankelijkheid

Strategieën en hulpmiddelen om websites op toegankelijkheid te testen.

Gebruik van het tabindex-attribuut

Het tabindex-attribuut beïnvloedt de tabvolgorde. Bij juist gebruik, kan je in widgets op websites de tabvolgorde verbeteren. Bij foutief gebruik, kan het tabindex-attribuut het gebruiksgemak voor toetsenbordgebruikers totaal verstoren.

Hoe mensen met een handicap een computer gebruiken

Een overzicht van hulpmiddelen waarmee personen met een handicap computers bedienen.

Hoe bereik je toegankelijkheid?

Toegankelijkheid is een proces. Hoe start je het en hou je het aan de gang?

Wat is toegankelijkheid?

Toegankelijk betekent bruikbaar voor iedereen, ook voor personen met een handicap.

Video's ondertitelen

Video's die hoorbare informatie bevatten, moeten ondertiteld zijn.

Welk tekstalternatief voor afbeeldingen

Een afbeelding is toegankelijk als ze een alternatieve tekst heeft, ook wel vervangende tekst genoemd. Dit artikel helpt je een goede alternatieve tekst te kiezen.

PDF-documenten testen op toegankelijkheid

Een PDF-document op toegankelijkheid testen kan met Adobe Reader, Acrobat Pro en andere testsoftware of met een screenreader. Elke methode heeft zijn sterke punten en beperkingen.

Toegankelijkheid van PDF-documenten

Je krijgt een toegankelijk PDF-document als je vertrekt van een toegankelijk brondocument en het op een goede manier naar PDF converteert.

Maakt een voorleesknop mijn website toegankelijk?

Je kan aan je website een voorleesfunctie toevoegen zodat bezoekers naar de teksten van de site kunnen luisteren. Zo een voorziening kan nuttig zijn voor een deel van de bezoekers, maar biedt geen totaaloplossing voor toegankelijkheid.

Moet ik een functie voorzien om de letters te vergroten?

Zulke voorzieningen kunnen nuttig zijn voor een deel van de bezoekers, maar ze zijn niet verplicht om van een toegankelijke site te kunnen spreken. Er zijn veel vormen van slechtziendheid en iedereen heeft zijn eigen voorkeuren qua kleur, contrast en lettergrootte.

Web Content Accessibility Guidelines

De internationale standaard om de toegankelijkheid te beoordelen van websites en mobiele apps.

Europese richtlijn toegankelijkheid overheidswebsites

Websites en apps van overheidsinstanties moeten voldoen aan WCAG2.1 niveau AA en een toegankelijkheidsvekrlaring bevatten. Wat kan je doen als je als bezoeker toch toegankelijkheidsproblemen ondervindt?